Swyddi gwag

Cyfleoedd i ymuno â’r tîm! Rhagor yma.

 

Fforwm i Gyrff Dyfarnu

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr, Caerdydd

 

Mae angen arbenigwyr pwnc arnom

Gwaith monitro o gymwysterau

 

Cymwysterau etifeddol - dyddiadau allweddol

Y dyddiadau arholi ac ailsefyll olaf ar gyfer nifer o gymwysterau etifeddol

 

Adroddiadau ymgynghoriadau 2017

Rydym wedi cyhoeddi ymatebion i'n rhaglen diwygio TGAU ac lefel A.

 

Cymraeg Ail Iaith

Llythyr agored i bob ACs

 

Y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

Y newyddion diweddaraf

Rheoleiddwyr o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cydweithio drwy ddiwygiadau pwysig

Dydd Mawrth 29/11/2016

Rheoleiddwyr o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cydweithio drwy ddiwygiadau pwysig

Mae cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn newid.

Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016

Dydd Mawrth 08/11/2016

Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016

Mae Cymwysterau Cymru heddiw wedi cyhoeddi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol (PQL) ddiwygiedig yn nodi cyrsiau TGAU a Safon Uwch i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017 yn ogystal â chyfres o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, yn barod i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2019.

Cynllun tymor-hir i archwilio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru

Dydd Mawrth 01/11/2016

Cynllun tymor-hir i archwilio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru

Cyhoeddwyd cynllun tymor-hir i archwilio ansawdd ac addasrwydd cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 29 Tachwedd, 2016

Datganiad gan y rheoleiddwyr cymwysterau (363.9 KB)

Manylion newidiadau i gymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch