Cynhadledd Cyrff Dyfarnu

Cyflwynaidau a phapurau

 

Mae Ansawdd yn Bwysig - digwyddiadau

Digwyddiadau am ddim ar ddatblygu gweithlu - Cofrestrwch nawr!

 

Arholiadau Tachwedd

Ystadegau newydd wedi’u cyhoeddi

 

Sgiliau Hanfodol Cymru

Adroddiad wedi’i gyhoeddi

Y newyddion diweddaraf

Data haf 2017 ar adolygiadau o waith marcio a chymedroli TGAU, TAG Safon UG a TAG Safon Uwch

Dydd Iau 14/12/2017

Data haf 2017 ar adolygiadau o waith marcio a chymedroli TGAU, TAG Safon UG a TAG Safon Uwch

Yng Nghymru, mae cyfran yr holl raddau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gafodd dystysgrif ac a gafodd eu herio, a chyfran y graddau a newidiodd o ganlyniad i hynny, yn debyg iawn i flynyddoedd blaenorol.

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQAs) ac Arholwyr : Ymunwch â'n grŵp

Dydd Mercher 13/12/2017

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQAs) ac Arholwyr : Ymunwch â'n grŵp

Ydych chi'n Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol (EQAs) neu'n Arholwyr? Ydych chi'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen...

Cyhoeddi cynllun gweithredu yn dilyn yr adolygiad o Sgiliau Hanfodol Cymru

Dydd Mawrth 12/12/2017

Cyhoeddi cynllun gweithredu yn dilyn yr adolygiad o Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad o’r broses o gyflwyno’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig yn dilyn adolygiad cynhwysfawr.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mercher 6 Rhagfyr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Data Exchange Procedures Wales November 2017 (393.6 KB)

The following procedures outline the data that must be provided by WJEC during the November 2017 data exchange for each qualification forming part of the data exchange process.
Dydd Mawrth 5 Rhagfyr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

QWCC1-035_17C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol (379.6 KB)

Adolygiad o Amodau Cydnabod Safonol – Cyfran 2
Dydd Llun 4 Rhagfyr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Prosiect Data: Templedi Casglu Data Cymwysterau Cyffredinol (439.5 KB)

Crynodeb o'r ymatebion i'n hymgynghoriad ar Dempledi Cymwysterau Cymru ar gyfer Casglu Data ar Gymwysterau Cyffredinol