Swyddi gwag

Cyfleoedd i ymuno â’r Bwrdd! Rhagor yma.

 

Cymwysterau etifeddol - dyddiadau allweddol

Y dyddiadau arholi ac ailsefyll olaf ar gyfer nifer o gymwysterau etifeddol

 

Y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

 

TGAU Cymraeg Ail Iaith

Cyfres o gyfarfodydd i gefnogi'r gwaith o gyflwyno TGAU Cymraeg Ail Iaith yn 2017.

 

Atgyfnerthu Asesu

mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith Chwarae

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mwy am ein gwaith ar gymwysterau yn y sector

Y newyddion diweddaraf

Canlyniadau: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg

Dydd Iau 19/01/2017

Canlyniadau: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg

Mae canlyniadau TGAU heddiw yn ymwneud â chymwysterau a gafodd eu diwygio i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2015: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg.

Canlyniadau arholiadau Tachwedd 2016

Dydd Iau 12/01/2017

Canlyniadau arholiadau Tachwedd 2016

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol yng Nghymru. Un o'n prif weithgareddau yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Cymwysterau Cymru yn ymchwilio i gofrestriadau cynnar ar gyfer arholiadau

Dydd Gwener 06/01/2017

Cymwysterau Cymru yn ymchwilio i gofrestriadau cynnar ar gyfer arholiadau

Mae Cymwysterau Cymru yn lansio prosiect ymchwil i gael dealltwriaeth ddyfnach o arferion cofrestru amrywiol a chynnar ar gyfer arholiadau TGAU.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Gwener 13 Ionawr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Llythyr i ysgolion gan Cymwysterau Cymru (286.9 KB)

13 Ionawr 2017
Dydd Mercher 4 Ionawr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol (707.2 KB)

04 Ionawr 2017