Arholiadau haf 2017

Mae’n Cyfarwyddwr Rheoleiddio yn trafod yr arholiadau haf yng Nghymru

 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

 

Cynllyn Strategol Cymwysterau Cyffredinol

Dyma'r heriau allweddol i'w hwynebu dros y 5 flwyddyn nesaf.

 

Prosiect Data

Yngynghoriad wedi dechrau

 

Newyddion diweddaraf ar ganlyniadau

Newyddion am ganlyniadau Safon UG, SAfon Uwch a Bagloriaeth Cymru

Y newyddion diweddaraf

Cymwysterau Cymru'n hyderus bod safonau Safon Uwch a Safon UG yn cael eu cynnal

Dydd Iau 17/08/2017

Cymwysterau Cymru'n hyderus bod safonau Safon Uwch a Safon UG yn cael eu cynnal

Mae Cymwysterau Cymru’n fodlon ar y ffordd y mae arholiadau Safon UG, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru wedi’u cynnal eleni.

Cymwysterau Cymru'n cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer TGAU, Safon Uwch a’r Bagloriaeth

Dydd Iau 13/07/2017

Cymwysterau Cymru'n cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer TGAU, Safon Uwch a’r Bagloriaeth

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun strategol ar gyfer rheoleiddio TGAU, Safon Uwch a’r Bagloriaeth Cymru, gan bennu ei flaenoriaethau ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf.

Prosiect Data Cymwysterau Cymru

Dydd Mercher 12/07/2017

Prosiect Data Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru wedi cwblhau ei waith cwmpasu ac mae'n dechrau ar y broses weithredu drwy ymgynghori ar gynllun templedi ar gyfer casglu data yng Nghymru.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mercher 16 Awst, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

QWCC1-029_17C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol (398.4 KB)

Cymwysterau Dynodedig ar Fframweithiau Prentisiaeth
Dydd Mercher 16 Awst, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

QWCC1-030_17C: At bob Corff Dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau lefel 3 a gaiff eu hystyried yn Lloegr fel cymwysterau 'Cyffredinol Cymhwysol' a 'Chymwysterau Technegol' (402.1 KB)

Dileu '(FfCCh)' o deitl cymwysterau etifeddol sy'n cael eu disodli gan gymwysterau lefel 3 diwygiedig a gaiff eu hystyried yn Lloegr fel cymwysterau 'Cyffredinol Cymhwysol' a 'Chymwysterau Technegol'
Dydd Mawrth 15 Awst, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Polisi Cydnabod (496.1 KB)

15 Awst 2017