TGAU Cymraeg Ail Iaith

Wedi colli ein digwyddiad? Gallwch weld y cyflwyniad

 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu - Mawrth 2017

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

 

Dweud eich dweud

Cymwysterau yn sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

 

Eisiau: arbenigwyr pwnc (Cymwysterau Cyffredinol)

Dyddiad cau: dydd Iau 13 Ebrill 2017

Y newyddion diweddaraf

Hyfforddwyr i'w cydnabod am y tro cyntaf yn y 10fed Gwobrau VQ blynyddol

Dydd Llun 13/03/2017

Hyfforddwyr i'w cydnabod am y tro cyntaf yn y 10fed Gwobrau VQ blynyddol

Eleni yw dengmlwyddiant y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ), gwobrau sy’n dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo. Bydd y gwobrau eleni yn cydnabod cyfraniad hyfforddwyr am y tro cyntaf.

Cyfres arholiadau Ionawr 2017: canlyniadau

Dydd Iau 02/03/2017

Cyfres arholiadau Ionawr 2017: canlyniadau

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol yng Nghymru. Un o'n prif weithgareddau yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Adolygu cymwysterau mewn TGCh

Dydd Mercher 01/03/2017

Adolygu cymwysterau mewn TGCh

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal adolygiad o gymwysterau yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), sef diwydiant sy'n ehangu yng Nghymru.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 21 Mawrth, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Diweddariad i ysgolion ar gymwysterau cyffredinol – 21.03.17 (450.5 KB)

Dydd Mawrth 7 Mawrth, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Diwygiadau i Egwyddorion Dylunio Bagloriaeth Cymru, Mawrth 2017 (102.8 KB)

Dydd Iau 23 Chwefror, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Hyder mewn Cymwysterau a’r System Gymwysterau yng Nghymru (1.7 MB)

Gan gynnwys y Crynodeb Gweithredol