Arholiadau haf 2017

Mae’n Cyfarwyddwr Rheoleiddio yn trafod yr arholiadau haf yng Nghymru

 

Digwyddiadau Atgyfnerthu Asesu

Digwyddiadau am ddim ar ddatblygu gweithlu - Cofrestrwch nawr!

 

Hoffem glywed eich barn ar gymwysterau TGCh!

Cymerwch rhan yn ein harolwg

 

Cynllyn Strategol Cymwysterau Cyffredinol

Dyma'r heriau allweddol i'w hwynebu dros y 5 flwyddyn nesaf.

 

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Cymwysterau newydd ar y ffordd yn 2019

 

Cofrestru Cynnar TGAU

Darllenwch ein hadroddiad ar fynediad cynnar a lluosog ar gyfer TGAU

Y newyddion diweddaraf

Argymell newidiadau ar ôl y niferoedd mwyaf erioed o gofrestriadau cynnar ar gyfer cymwysterau TGAU yng Nghymru

Dydd Llun 16/10/2017

Argymell newidiadau ar ôl y niferoedd mwyaf erioed o gofrestriadau cynnar ar gyfer cymwysterau TGAU yng Nghymru

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei ymchwil i arfer cynyddol ysgolion o gofrestru disgyblion ar gyfer eu harholiadau TGAU yn gynnar, ac mae wedi argymell newidiadau er mwyn sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i fuddiannau dysgwyr.

Cymwysterau Cymru yn croesawu amserlen cwricwlwm newydd

Dydd Mawrth 26/09/2017

Cymwysterau Cymru yn croesawu amserlen cwricwlwm newydd

Mae Cymwysterau Cymru wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi amserlen newydd ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm newydd.

Gweithdy i athrawon (Adolygiad sector TGCh) - Gogledd a De Cymru

Dydd Llun 11/09/2017

Gweithdy i athrawon (Adolygiad sector TGCh) - Gogledd a De Cymru

Rydym yn cynnal dau weithdy llawn gweithgareddau i athrawon a darlithwyr TGCh, un yn y gogledd ac un yn y de.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mercher 27 Medi, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Polisi Interim Chwythu’r Chwiban (679.0 KB)

Cymeradwywyd y fersiwn (interim) hon o Bolisi Chwythu’r Chwiban Cymwysterau Cymru ar 20 Gorffennaf 2017
Dydd Mercher 27 Medi, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Datganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System Gymwysterau (460.0 KB)

Cymeradwywyd y fersiwn (1) hon o Ddatganiad Polisi ar Gynnal Adolygiadau o Gymwysterau a'r System Gymwysterau ar 12 Medi 2017
Dydd Mercher 27 Medi, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

QWCC1-032_17C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol (397.8 KB)

Dogfennau rheoleiddio cyhoeddedig newydd