Cymwysterau etifeddol - dyddiadau allweddol

Y dyddiadau arholi ac ailsefyll olaf ar gyfer nifer o gymwysterau etifeddol

 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dechrau'r cam nesaf yn y broses o adolygu Cymwysterau

 

Adroddiadau ymgynghoriadau 2017

Rydym wedi cyhoeddi ymatebion i'n rhaglen diwygio TGAU ac lefel A.

 

Cymraeg Ail Iaith

Llythyr agored i bob ACs

Y newyddion diweddaraf

Cymwysterau Cymru’n dathlu ei ben-blwydd cyntaf

Dydd Sadwrn 24/09/2016

Cymwysterau Cymru’n dathlu ei ben-blwydd cyntaf

Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru, yn dathlu ei benblwydd cyntaf y mis hwn. I ddathlu'r achlysur, mae'r Prif Weithredwr, Philip Blaker yn disgrifio gwaith y rheoleiddiwr a'i brif gyflawniadau ers iddo ddechrau gweithredu ar 21 Medi 2015.

Gwella safonau cymwysterau TGAU

Dydd Llun 19/09/2016

Gwella safonau cymwysterau TGAU

Mae Cymwysterau Cymru wrthi yn diwygio nifer o gymwysterau TGAU, Safon Uwch a Safon UG i’w haddysgu yn ysgolion a cholegau Cymru.

Grant Cymorth y Gymraeg

Dydd Gwener 02/09/2016

Grant Cymorth y Gymraeg

Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd pob corff dyfarnu a gydnabyddir yng Nghymru i gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb ar gyfer Grant Cymorth y Gymraeg, Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol 2016/17.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mercher 28 Medi, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

Datganiad polisi codi tal am wasanaethau rheoleiddio (251.2 KB)

Cyhoeddwyd fersiwn 1.1 hon o ddatganiad polisi codi tâl am Wasanaethau Rheoleiddio Cymwysterau Cymru ar 28 Medi 2016.
Dydd Mercher 21 Medi, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

QWCC1-010_16C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol (297.5 KB)

Rhaglen fonitro: cymwysterau galwedigaethol a chyrff dyfarnu
Dydd Llun 19 Medi, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

Llythyr agored i bob Aelodau Cynulliad - 19 Medi 2016 (400.6 KB)

Llythyr gan Cymwysterau Cymru yn rhoi manylion y penderfyniad i ddiwygio TGAU Cymraeg Ail iaith TGAU.