Swyddi gwag

Cyfleoedd i ymuno â’r tîm! Rhagor yma.

 

Mae angen arbenigwyr pwnc arnom

Gwaith datblygu a monitro cymwysterau

 

Cymwysterau etifeddol - dyddiadau allweddol

Y dyddiadau arholi ac ailsefyll olaf ar gyfer nifer o gymwysterau etifeddol

 

Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer 2017

Rydym wedi cyhoeddi Meini Prawf ar gyfer cymwysterau a gyflwynir ym mis Medi 2017.

 

Canlyniadau TGAU

Trosolwg o chanlyniadau Haf 2016

Y newyddion diweddaraf

Canlyniadau TGAU a Lefel 1 / 2 Bagloriaeth Cymru yng Nghymru - Haf 2016

Dydd Iau 25/08/2016

Canlyniadau TGAU a Lefel 1 / 2 Bagloriaeth Cymru yng Nghymru - Haf 2016

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol yng Nghymru. Un o'n prif weithgareddau yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Cyfle i arbenigwyr pwnc – gwaith datblygu a monitro cymwysterau

Dydd Mawrth 23/08/2016

Cyfle i arbenigwyr pwnc – gwaith datblygu a monitro cymwysterau

Rydym am benodi arbenigwyr pwnc i'n helpu i sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru.

Canlyniadau Cymru ar gyfer UG, Safon Uwch a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru - Haf 2016

Dydd Iau 18/08/2016

Canlyniadau Cymru ar gyfer UG, Safon Uwch a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru - Haf 2016

Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau yng Nghymru. Un o’n prif weithgareddau yw goruchwylio’r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Rydym ar hyn o bryd ar ganol rhaglen o ddiwygio cymwysterau ac mae manylebau newydd eisoes wedi cael eu cyflwyno ar gyfer rhai pynciau. Yr haf hwn, gwelwyd cymwysterau UG newydd yn cael eu dyfarnu am y tro cyntaf, cymwysterau sydd wedi’u datblygu ar gyfer, a’u sefyll, gan ddysgwyr yng Nghymru, felly rydym wedi dangos diddordeb manwl yn y cymwysterau hyn.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 23 Awst, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

(Saesneg yn unig) Qualifications Regulatory document list 23.08.16 (247.4 KB)

Dydd Gwener 5 Awst, 2016
Awdur: Llywodraeth Cymru

Egwyddorion Cymhwyster TGAU (508.6 KB)

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r egwyddorion cyffredinol ar gyfer pob TGAU sydd wedi'i datblygu i'w haddysgu yng Nghymru o fis Medi 2015 ymlaen. Caiff ei hadolygu gan Cymwysterau Cymru yn y man. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.
Dydd Gwener 5 Awst, 2016

Egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith (529.2 KB)

Caiff ei hadolygu gan Cymwysterau Cymru yn y man. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.