Y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

 

Atgyfnerthu Asesu

mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith Chwarae

 

Eisiau: adolygwyr arbenigol: TGCh

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb

 

Cyfle: Banel Ymgynghorol Athrawon a Darlithwyr

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 

Cyfle: Aelod o'r Panel Rhanddeiliaid

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

Y newyddion diweddaraf

Merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn frwd dros Wobrau VQ

Dydd Mercher 15/02/2017

Merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn frwd dros Wobrau VQ

Mae merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i fod yn rhan o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni.

Mae TGAU yn newid yng Nghymru

Dydd Mawrth 07/02/2017

Mae TGAU yn newid yng Nghymru

Mae cymwysterau TGAU yng Nghymru wedi bod yn destun rhaglen dreigl o newidiadau dros y blynyddoedd diweddar, gyda phynciau gwahanol ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2015, 2016 a 2017.

Canlyniadau: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg

Dydd Iau 19/01/2017

Canlyniadau: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg

Mae canlyniadau TGAU heddiw yn ymwneud â chymwysterau a gafodd eu diwygio i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2015: TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Gwener 3 Chwefror, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Cwynion am Gyrff Dyfarnu (131.1 KB)

Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at unrhyw un sy'n awyddus i gwyno am gorff dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru neu am un neu fwy o'r cymwysterau a reoleiddir a gynigir gan gorff dyfarnu o'r fath.
Dydd Llun 30 Ionawr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

(Saesneg yn unig) Qualifications Regulatory document list 30.01.17 (265.9 KB)

Dydd Mercher 25 Ionawr, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Awarding Principles.pdf (269.8 KB)