Swyddi gwag

Cyfleoedd Newydd

 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

 

Diweddariad ar TGAU a Safon Uwch newydd

Dyma’r diweddara ar ddiwygio cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru.

 

Sgiliau Hanfodol Cymru: cais am adborth

Ddysgwyr, hoffem glwyed eich barn!

Y newyddion diweddaraf

Cymwysterau Cymru yn lansio ymgyrch wybodaeth A* wrth i gyrsiau TGAU yng Nghymru gael eu diwygio

Dydd Iau 27/04/2017

Cymwysterau Cymru yn lansio ymgyrch wybodaeth A* wrth i gyrsiau TGAU yng Nghymru gael eu diwygio

Mae cyrsiau TGAU yng Nghymru yn newid - ac mae Cymwysterau Cymru yn lansio ymgyrch wybodaeth i wneud yn siŵr y caiff y diwygiadau eu deall yn llawn.

Cymwysterau newydd yng Nghymru yn cael eu cymeradwyo

Dydd Mercher 12/04/2017

Cymwysterau newydd yng Nghymru yn cael eu cymeradwyo

Mae'r don olaf o gymwysterau TGAU a Safon Uwch diwygiedig i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi ymlaen wedi cael eu cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru.

Amser yn prinhau i gystadlu am wobrau VQ eleni

Dydd Mawrth 11/04/2017

Amser yn prinhau i gystadlu am wobrau VQ eleni

Mae’r amser yn prinhau i ganfod dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr sy’n serennu ym mhob cwr o Gymru, a hynny gan fod 21 Ebrill – y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau i Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni – yn dynesu’n gyflym.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Mawrth 25 Ebrill, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Rheolau Ailsefyll TAG (175.8 KB)

Dydd Mawrth 18 Ebrill, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Datganiad Cydymffurfiaeth Adroddiad 2016 (723.3 KB)

Dydd Mercher 12 Ebrill, 2017
Awdur: Cymwysterau Cymru

Llythyr at Meri Huws oddi wrth Cymwysterau Cymru - 10 Ebrill 2017 (121.1 KB)

Cymwysterau cyfrwng Cymraeg - cyfarfod