Fforwm i Gyrff Dyfarnu

Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr, yng Nghaerdydd

 

Cymwysterau etifeddol - dyddiadau allweddol

Y dyddiadau arholi ac ailsefyll olaf ar gyfer nifer o gymwysterau etifeddol

 

Adroddiadau ymgynghoriadau 2017

Rydym wedi cyhoeddi ymatebion i'n rhaglen diwygio TGAU ac lefel A.

 

Cymraeg Ail Iaith

Llythyr agored i bob ACs

 

Y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

Rydym yn dechrau adolygiad mewn i’r sector

Y newyddion diweddaraf

Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu

Dydd Gwener 07/10/2016

Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal fforwm agored undydd ar gyfer Cyrff Dyfarnu.

Edrych ar gymwysterau y diwydiant adeiladu

Dydd Mawrth 04/10/2016

Edrych ar gymwysterau y diwydiant adeiladu

Mae’r sylfeini’n cael eu gosod ar gyfer adolygiad newydd o ystod ac ansawdd y cymwysterau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yng Nghymru. Cymwysterau Cymru a fydd yn arwain yr adolygiad o’r sector, sy’n cynnwys nifer fawr o yrfaoedd amrywiol, megis gwaith coed, plymwaith, tirfesur, gosod brics, gwaith trydanol a pheirianneg sifil, ymhlith llawer o rai eraill.

Cymwysterau Cymru’n dathlu ei ben-blwydd cyntaf

Dydd Sadwrn 24/09/2016

Cymwysterau Cymru’n dathlu ei ben-blwydd cyntaf

Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru, yn dathlu ei benblwydd cyntaf y mis hwn. I ddathlu'r achlysur, mae'r Prif Weithredwr, Philip Blaker yn disgrifio gwaith y rheoleiddiwr a'i brif gyflawniadau ers iddo ddechrau gweithredu ar 21 Medi 2015.

 

Y Cyhoeddiadau diweddaraf

Dydd Gwener 21 Hydref, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

Polisi Cydnabod (297.8 KB)

21 Hydref 2016
Dydd Iau 20 Hydref, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

Llythyr i ysgolion yng Nghymru – Tachwedd 2016 (379.5 KB)

20 Hydref 2016
Dydd Mercher 28 Medi, 2016
Awdur: Cymwysterau Cymru

Datganiad polisi codi tal am wasanaethau rheoleiddio (251.2 KB)

Cyhoeddwyd fersiwn 1.1 hon o ddatganiad polisi codi tâl am Wasanaethau Rheoleiddio Cymwysterau Cymru ar 28 Medi 2016.