Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru

Datganiad chwarterol sy’n cyflwyno data ynghylch y tystygrifau a roddwyd am gymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru ar gyfer y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 8 Mawrth, 2018
Y Cyfnod a drafodir: mis Hydref - mis Rhagfyr 2017
Diweddariad nesaf: Gorffenaf 2018 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Dyfarnwyd 57,420 o dystysgrifau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2017, sef gostyngiad o 2.7 y cant o gymharu â’r un chwarter yn 2016, pan roddwyd 59,020.
  • Rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2017 rhoddwyd 420,715 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 17.6 y cant o gymharu â 510,795 rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2016.
  • Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, chwarter 4 fu’r chwarter lle y rhoddwyd y nifer leiaf o dystysgrifau yn ystod y flwyddyn yn gyson. Fodd bynnag, mae lleihad yn nifer y tystysgrifau a roddwyd ar ddechrau 2017 wedi golygu mai chwarter 1 oedd y chwarter lleiaf yn ystod 2017.
  • Y prif achos dros y gostyngiadau hyn yw’r newidiadau i’r cymwysterau sy’n gallu cyfrif tuag at Fagloriaeth Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 275
E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.