Haf 2017

Llythyr i ysgolion

Dyma'r llythyr yn amlinellu ein dull dyfarnu rheoleiddiol o wneud newidiadau i'r cymwysterau a newidiadau i'r gwasanaeth ymholiadau ar ôl y canlyniadau.

Trosolwg

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o gyfres arholiadau haf 2017.

Adroddiad trosolwg: UG, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru - Haf 2017

Adroddiad trosolwg: TGAU a Lefel 1/2 Bagloriaeth Cymru - Haf 2017

Adolygiad o gyfres arholiadau'r haf 2017

Data Canlyniadau

Ffeithlun Safon Uwch

Ffeithlun Safon UG

Ffeithlun TGAU

Ffeithlun Bagloriaeth Cymru