Haf 2018

Cofrestriadau ar gyfer arholiadau

Rydym wedi cyhoeddi data dros dro ar nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch yr haf hwn. Mae’r ffeithluniau canlynol yn amlygu rhai o’r prif bwyntiau.

  Cofrestriadau TGAU yng Nghymru – 2018

  Cofrestriadau UG yng Nghymru – 2018

   Cofrestriadau lefel Uwch yng Nghymru – 2018

 

Gallwch weld crynodeb manylach o’r data yn ein hadran cyhoeddiadau, yma, lle gallwch hefyd lawrlwytho’r adroddiad ystadegol llawn.

Dyfarnu

Ar ôl i bob arholiad gael ei sefyll, byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth yma ynghylch sut y byddwn yn goruchwylio dyfarniadau’r haf hwn.

Canlyniadau

Ar ddiwrnodau canlyniadau Safon Uwch a TGAU. byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth yma am y canlyniadau cyffredinol yng Nghymru.