Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau Cyhoeddiadau Ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Cofrestriadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2018 TGAU Safon UG a Safon yng Nghymru

24 Mai 2018

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

14 Mehefin 2018

Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill Chwarterol: Chwarter 2 (Ebrill i Fehefin 2018) i Gymru

Medi 2018

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.