Pryderon amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion y gallai fod gennych am y ffordd rydym wedi delio â mater.