Cynlluniau Busnes

Mae ein cynlluniau busnes blynyddol yn amlinellu ein blaenoriaethau a'r hyn rydym yn anelu at ei gyflawni o fewn blwyddyn ariannol benodedig.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2022-23 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2020-21 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2019-20 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2018-19 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2017-18 yma.

Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun busnes ar gyfer 2016-17 yma.