Datganiad ac Amcanion mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2018

 

Datganiad ac Amcanion mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2018

 

Mae'r adroddiad yn nodi sut y bydd cyfraniad y sefydliad at y nodau llesiant yn cael ei gynyddu i'r eithaf a bydd yn cyhoeddi amcanion ategol, gan adrodd ar gynnydd yn flynyddol.