Atebolrwydd

Rydym yn atebol i bobl Cymru drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r Cynulliad sy'n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau a sut rydym yn bwriadu eu cyflawni yn y dyfodol.