Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol

Mae ein cynllun strategol ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer rheoleiddio cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru dros y tair i bum mlynedd nesaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Sicrhau safonau;
  • Gwerthuso newid;
  • Gwella dealltwriaeth y cyhoedd;
  • Cynyddu'r cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg;
  • Mabwysiadu dull cynyddrannol ar gyfer newidiadau yn y dyfodol.

Nododd y cynllun hefyd yr heriau allweddol y byddwn yn eu hwynebu wrth gyflawni'r nodau a bennwyd gennym ym mhob un o'r meysydd ffocws hyn.

Gallwch lawrlwytho copi o'r Cynllun Strategol Cymwysterau Cyffredinol yma.