Sut i gwyno amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am y ffordd rydym wedi delio â mater.

I wneud cwyn amdanom, cwblhewch ein ffurflen gwynion a'i hanfon i corporategovernance@qualificationswales.org o fewn chwe mis i'r mater yr hoffech gwyno amdano.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffordd y byddwn yn delio â'ch cwyn yn ein Polisi Cwynion Corfforaethol.

Os oes gennych ymholiad am unrhyw ran o'r broses, cysylltwch â'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol ar 01633 373222.

 

DECHRAU ETO