Sut i gwyno i'r corff dyfarnu

Gallwn ond ymchwilio i gwynion sydd wedi bod trwy broses gwyno fewnol y corff dyfarnu, oni fydd amgylchiadau eithriadol.

Golyga hyn fod yn rhaid i chi gwyno i'r corff dyfarnu yn gyntaf a rhoi cyfle iddo unioni'r sefyllfa.

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau pellach ar wneud cwyn i'r corff dyfarnu yma.

Beth yw ystyr amgylchiadau eithriadol?

Nid oes gennym restr benodol o'r hyn sy'n cyfrif fel "amgylchiadau eithriadol".

Os gwnaethoch geisio cwyno i'r corff dyfarnu, ond gwrthododd ystyried eich cwyn neu mae'n gwrthod ei symud ymlaen i gam nesaf y weithdrefn cwynion, gallai hyn gyfrif fel "amgylchiadau eithriadol".

Gallai gwrthdaro buddiannau fod yn enghraifft arall, lle bwrir amheuaeth ar allu'r corff dyfarnu i ymchwilio'n iawn.

 

DECHRAU ETO