Rydym yn recriwtio Aelodau Newydd o'r Bwrdd

Rôl y Bwrdd yw llywodraethu'n gryf ac arwain yn effeithiol, datblygu’r cynllun strategol ar gyfer Cymwysterau Cymru a phennu amcanion heriol.

A oes gennych gefndir mewn rheoleiddio, asesu neu reoli busnes? Os ydych am wybod mwy am fod yn Aelod o'r Bwrdd, gwyliwch y fideo i gael gwybod beth sydd gan ein Haelodau Bwrdd presennol i'w ddweud am eu rolau.

Mae gwybodaeth am y swyddi a sut i wneud cais i'w gweld yma: https://www.acornpeople.com/cymwysterau-cymru/

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Hydref 2020.