Dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Gan mai corff cyhoeddus yw Cymwysterau Cymru, rydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r dyletswyddau cydraddoldeb sy’n benodol i Gymru a nodir yn Rheoliadau 2011.

Rydym wedi cyhoeddi ein data cydraddoldeb sector cyhoeddus isod, ar ffurf ffynhonnell agored. 

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2020-21

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2019-20

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2018-19

I weld rhagor o wybodaeth am ein gwaith cydraddoldeb, gallwch ddarllen ein Cynllun Cydraddoldeb ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol yma.

Adroddiad Cydraddoldeb 20/21

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 20/21

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Amcanion Cydraddoldeb 2019-22

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2020

Adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb – 1 Medi 2017 I 31 Rhagfyr 2018

Adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb – Ebrill 2016 a mis Awst 2017