Pam ymuno â ni

Yn ein harolwg pobl, nododd dros 85% o'n cyflogeion eu bod yn falch gallu dweud wrth eraill eu bod yn rhan o Cymwysterau Cymru.

Ein gwerthoedd

Fideo

Rydym wedi cynhyrchu'r fideo byr i roi blas i chi o weithio gyda ni.