Swyddi gwag cyfredol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CVs ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Mae ein gweithwyr yn gweithio ar sail hybrid ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu mai ein swyddfa ym Mharc Imperial, Casnewydd, NP10 8AR, yw’r ganolfan gytundebol, ond bod modd i staff weithio’n hyblyg gyda chydbwysedd rhwng y cartref a’r swyddfa.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan Amser, Rhannu Swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol a thechnegol. Rydyn ni yma i gynnal hyder bod y cymwysterau rydyn ni’n eu rheoleiddio yn deg, y gellir ymddiried ynddyn nhw a’u bod yn werthfawr yng Nghymru a thu hwnt.