Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

  

Cynorthwyydd Swyddfa - Llywodraethu Corfforaethol

Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Fel rhan o'r tîm Llywodraethu Corfforaethol, diben allweddolCynorthwyydd Llywodraethu Corfforaetholyw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i strwythur llywodraethu'r sefydliad, ac i'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2019

 

Cynorthwyydd Swyddfa - Polisi a Diwygio Cymwysterau(dwy rôl ar gael)

Band 1 £19,240 - £22,500 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser ond croesewir ceisiadau gan y rheini sydd am weithio'n hyblyg, gan gynnwys gweithio Rhan Amser a gweithio yn ystod y tymor ysgol.

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Fel rhan o'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau, prif ddiben Cynorthwyydd Swyddfa yw darparu cymorth gweinyddol cyson, amserol ac o ansawdd uchel i'r tîm. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio ac yn rheoli ystod o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflwyno i safon uchel a'i gyflawni'n amserol. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd. 

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 3 Gorffennaf 2019