Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Cynorthwyydd Swyddfa – Cyllid a Chaffael

Band 1 – Ystod cyflog £20,500 - £23,830 y flwyddyn

Mae hon yn swydd tymor sefydlog am 18 mis gyda'r posibilrwydd o gael swydd barhaol. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gweithio’n rhan-amser a rhannu swydd yn y cyfweliad.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y swydd yn cefnogi dau dîm (cyllid a chaffael) o fewn y Gyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol yn bennaf, ond bydd hefyd yn cynorthwyo timau eraill yn y Gyfarwyddiaeth os bydd angen, gan gynnwys cyfleusterau ac ymchwil. Bydd yr amser yn cael ei rannu yn seiliedig ar flaenoriaethau gwaith a gofynion pob tîm yn ystod y flwyddyn (nid o anghenraid o wythnos i wythnos).  Bydd gan y rôl reolwr llinell dynodedig a fydd yn pennu amcanion ac yn bwydo i mewn i'r broses rheoli perfformiad flynyddol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: Canol dydd – 11 Awst 2020
Cyfweliadau: 26 Awst 2020