Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil. 

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais. 

 

Rheolwr Cymwysterau

Band 4 - Ystod cyflog £38,355 - £45,850 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael.  Mae’r rhain yn swyddi llawn amser (37 awr yr wythnos) ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser rhannu swydd yn y cyfweliad

Mae un rôl wedi’i lleoli yn y tîm Dynodi a Chymeradwyo, a’r llall yn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau.

Mae’r swyddi tymor penodol wedi’u contractio tan 31 Rhagfyr 2023 o ganlyniad i waith ychwanegol â therfyn amser sy’n gysylltiedig â diwygio cymwysterau.  Efallai y bydd posibilrwydd o barhad.

Bydd y rôl o fewn Polisi a Diwygio Cymwysterau yn gofyn am allu yn y Gymraeg gan y bydd y gwaith yn cynnwys cryn weithgarwch ymgysylltu gyda rhanddeiliaid.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: 10yb, ddydd Llun 3 Chwefror 2020

Cyfweliadau:

Dydd Iau 6 Chwefror

Dydd Llun 10 Chwefror

Dydd Mercher 12 Chwefror

 

Rheolwr Cymwysterau - Safonau

Band 4 - Ystod cyflog £38,355 - £45,890 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Caiff y penodiad hwn ei wneud i'r tîm safonau o fewn y Gyfarwyddiaeth Rheoleiddio. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli gwaith sefydledig sy'n gysylltiedig â gosod a chynnal safonau cymwysterau cymeradwy. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y tîm Monitro a Chydymffurfiaeth i sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth fonitro'n effeithiol mewn perthynas â phennu safonau.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Hanner dydd – Dydd Llun 10 Chwefror 2020

Cyfweliadau: Dydd Mercher 26 Chwefror 2020