Canllaw i ddysgwyr: apeliadau a chwynion ynghylch camymddwyn a chamweinyddu - Haf 2020

Ddydd Llun 17 Awst, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru bellach yn cael eu dyfarnu ar sail graddau asesu canolfannau.

O ganlyniad i'r newid hwn yn y dull o ddyfarnu cymwysterau, bydd dysgwyr yng Nghymru yn awr yn cael y radd uchaf o blith gradd asesu’r ganolfan a'r radd wedi’i chyfrifo, ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Ar gyfer Safon Uwch, bydd dysgwyr yn cael yr uchaf o blith eu gradd Safon UG, gradd asesu’r ganolfan a’r radd wedi’i chyfrifo.

Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr wedi derbyn eu graddau mewn pryd i symud ymlaen i astudiaeth bellach neu gyflogaeth. Efallai y byddwch yn dal i allu gwneud hyn hyd yn oed os na chawsoch chi’r radd yr oeddech yn gobeithio ei chael.

Rydym wedi cynhyrchu canllaw i ddysgwyr sy'n esbonio'r broses apelio, a'r hyn y dylai dysgwr ei wneud os oes ganddo bryderon ynghylch rhagfarn neu wahaniaethu.

Mae Rhan 1 o'r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr sydd wedi derbyn canlyniadau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru.

Mae Rhan 2 yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr sydd wedi derbyn canlyniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.

Gallwch ddarllen y canllaw cyfan isod.