Blogiau

Byddwn yn rhannu ethyglau rehelaidd ar y camau yr ydym yn eu cymryd ynghyd â'n partneriaid i ddelio â'r pandemig coronafeirws i sicrhau nad yw canslo arholiadau yn effeithio'n andwyol ar ddysgwyr. Dewch yn ôl yma am ein diweddariadau.

Beth nawr bod tymor arholiadau'r haf wedi'i ganslo?
Mae Meinir McLellan, y Swyddog Data ac Arholiadau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin, yn esbonio sut mae canslo arholiadau wedi effeithio ar ei gwaith.
Cyhoeddwyd 26 Mai 2020

 

Y dull tecaf ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 10 gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 15 Mai 2020

 

 

Cyfnod anarferol yn galw am benderfyniadau sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth  
Persbectif Rhiant gan David Finney, tad Sam, dysgwr blwyddyn 11 mewn ysgol gyfun yn ne Cymru
Cyhoeddwyd 14 Mai 2020

 

Edrych ymlaen ar gyfer y rhai sydd hanner ffordd drwy eu cyrsiau gan Kerry Davies, Pennaeth Safonau 
Cyhoeddwyd 6 Mai 2020

 

jo richards

Rhannu ein rhesymeg fesul cam gan Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio
Cyhoeddwyd 1 Mai 2020

 

dau weithiwr adeiladu

Cyfrifo, addasu neu oedi – y ffordd ymlaen ar gyfer cymwysterau galwedigaethol gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau
Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2020

 

dwylo'n teipio ar liniadur

Graddau, marciau ac unedau UG – pam nad oes datrysiad hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau
Cyhoeddwyd 23 Ebrill 2020

 

gweithiwraig adeiladu  

Gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 6 Ebrill 2020

 

warws gweithgynhyrchu

Sawl ateb i gwestiynau cymhleth, gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2020

 

philip blaker  

Amseroedd anodd i bob un ohonom gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 23 Mawrth 2020