Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2019

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 19 Rhagfyr, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2020 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Heriwyd 2.1% o'r holl raddau TGAU a ddyfarnwyd a newidiwyd 0.4% o'r holl
    raddau TGAU yn haf 2019.
  • Heriwyd 2.6% o'r holl raddau TAG a ddyfarnwyd a newidiwyd 0.4% o'r holl
    raddau TAG yn haf 2018.
  • Nid arweiniodd 73.4% o adolygiadau haf 2019 at newidiadau mewn marciau, i
    fyny o 72.3% yn 2018.
  • Gradd D oedd 43.7% o'r graddau TGAU A*-G ar gyfer haf 2019 a heriwyd, sy'n sydd i lawr o haf 2018 (58.1%).

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 261

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018