Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2020 i 2021 yng Nghymru

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 11 Chwefror, 2022
Y Cyfnod a drafodir: 2020/21
Diweddariad nesaf: Chwefror 2023 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Oherwydd effaith y pandemig COVID-19, dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau mewn ystadegau rhwng 2021 a blynyddoedd cynharach yn ofalus.
  • Dyfarnwyd 740,740 o dystysgrifau yn 2020/21, cynnydd o 2.0% o’i gymharu â 2019/20. Y corff dyfarnu â'r gyfran fwyaf o’r farchnad oedd CBAC, a ddyfarnodd 68.7% o’r holl dystysgrifau, yr un gyfran â’r llynedd.
  • Ar 31 Awst 2021, roedd 96 o gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, sy'n ddau yn llai nag yn 2020. Ers sefydlu Cymwysterau Cymru ar 21 Medi 2015, mae 37 yn llai o gyrff dyfarnu cydnabyddedig, sef gostyngiad o 27.8%.

Cysylltwch â’r

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 222

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau