Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol am y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 11 Chwefror, 2021
Y Cyfnod a drafodir: 2019/20
Diweddariad nesaf: Chwefror 2022 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol 

  • Oherwydd effaith pandemig COVID-19 dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau mewn ystadegau rhwng 2020 a blynyddoedd cynharach yn ofalus. 
  • Dyfarnwyd 725,620 o dystysgrifau yn 2019/20, gostyngiad o 7.9% o’i gymharu â 2018/19. Y corff dyfarnu â'r gyfran fwyaf o'r farchnad oedd CBAC, a ddyfarnodd 68.7% o'r holl dystysgrifau, i fyny o 61.7% yn 2018/19. 
  • Ar 31 Awst 2020, roedd 97 o gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, sy'n un yn llai nag yn 2019. Ers sefydlu Cymwysterau Cymru ar 21 Medi 2015, mae 36 yn llai o gyrff dyfarnu cydnabyddedig, gostyngiad o 27.1%. 

Cysylltu

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

 

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau