Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi ystadegau swyddogol ar y farchnad gymwysterau yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 7 Chwefror, 2020
Y Cyfnod a drafodir: 2018/19
Diweddariad nesaf: Chwefror 2021 (Dros dro)

Pwyntiau allweddol

  • O'i gymharu â 2017/18, gostyngodd cyfanswm yr ardystiadau yn 2018/19 5.6% i 790,115.
  • Dangosodd cyfrif o nifer y cyrff dyfarnu cydnabyddedig ar 31 Awst 2019 ostyngiad o 8 (7.5%) i 99 dros y flwyddyn ddiwethaf.
  • Dyfarnodd CBAC y nifer fwyaf o dystysgrifau yn 2018/19, gyda chyfran o'r farchnad o 61.5%, i fyny o 60.4% y llynedd.

Cysylltu

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau