Data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 Tachwedd 2018 ar gyfer Cymru

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 Tachwedd 2018 ar gyfer Cymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 29 Tachwedd, 2018
Y Cyfnod a drafodir: 2018
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2019 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol 

  • Roedd 22,450 o gofrestriadau TGAU ym mis Tachwedd, i lawr 32,395 (59.1%) o fis Tachwedd diwethaf.
  • Mae cofrestriadau Blwyddyn 11 yn cyfrif am 18,585 (82.8% o'r holl gofrestriadau) i lawr o 50,190 (91.5% o'r holl gofrestriadau) fis Tachwedd diwethaf.
  • Lleihaodd cyfanswm nifer y cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg ym mis Tachwedd 2018 70.4% o gymharu â'r mis Tachwedd blaenorol. Gwelwyd gostyngiad o 38.3% mewn TGAU Mathemateg – Rhifedd.

Cyswllt 

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 253
E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org

 

Cofrestriadau dros dro TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2017