Adroddiad Blynyddol y Farchnad Gymwysterau

Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi'r ystadegau swyddogol ar y farchnad cymwysterau yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 7 Chwefror, 2019
Y Cyfnod a drafodir: 2017-18
Diweddariad nesaf: Chwefror 2020 (Dyddiad dros dro)

Pwyntiau Allweddol 

  • Gostyngodd cyfanswm y tystysgrifau yn 2017-18 56,120 (6.2%) i 844,690. 
  • Dangosodd cyfrifiad o nifer y cyrff dyfarnu cydnabyddedig ar 31 Awst 2018 ostyngiad o 10 (8.5%) i 107. 
  • Y corff dyfarnu â'r gyfran fwyaf o'r farchnad oedd CBAC â chyfran o 59.8% o'r farchnad, cynnydd o gymharu â 59.3% y llynedd. 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

Ebost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.