Apeliadau ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2020

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 10 Rhagfyr, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2020
Diweddariad nesaf: Ebrill 2022 (Dros Dro)

Pwyntiau allweddol: 

  • Cyflwynwyd 166 o apeliadau TGAU a TAG yn dilyn cyfres arholiadau haf 2020, a 148 ohonynt wedi’u cadarnhau. 
  • Heriwyd 205 o raddau TGAU a TAG a newidiwyd 120 o raddau o ganlyniad i apêl yn ystod haf 2020. Newidiwyd 0.031% o holl raddau TGAU a TAG haf 2020 – sef tuag 1 mewn 3,300 – oherwydd apêl. 
  • Oherwydd effaith pandemig COVID-19 cafwyd newidiadau sylweddol i’r prosesau dyfarnu ac apelio. Mae'r newidiadau hyn yn golygu y dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau rhwng ffigurau a chyfresi eraill 2020 yn ofalus. Yn y datganiad hwn disgrifir yr apeliadau yn yr haf ac mae data ychwanegol ar gael yn y tablau data cysylltiedig. 
  • Yn 2019 newidiwyd yr amserlen darged i gwblhau apêl ragarweiniol ar ôl derbyn y cais o bump i chwe wythnos. Mae'r datganiad hwn yn defnyddio'r amserlen newydd ac yn diwygio'r ystadegau amserlen a gyhoeddwyd yn flaenorol ar gyfer haf 2019. Hefyd, lle roedd y radd ar goll neu'n anhysbys naill ai cyn neu ar ôl yr apêl, mae hyn yn cael ei gyfrif fel apêl a gradd wedi'i herio, ond nid wrth i radd newid , ac nid yw'r achosion hyn wedi'u cynnwys yn yr ystadegau maint newid gradd. Mae hyn yn adolygu rhai ystadegau a gyhoeddwyd yn flaenorol. Am y rheswm hwn, a hefyd oherwydd y gall un apêl herio sawl gradd ac arwain at sawl newid gradd, neu ddim newidiadau, efallai na fydd cyfanswm nifer yr apeliadau yn hafal i gyfanswm y graddau a newidiwyd. 
  • Nid yw’r ystadegau hyn yn cynnwys data ar apeliadau a gafodd eu tynnu’n ôl. Mae hyn yn gyson â blynyddoedd blaenorol. 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Apeliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2019

Apeliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018