Apeliadau ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2021

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 20 Ionawr, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2021
Diweddariad nesaf: Ebrill 2022 (Dros Dro)

Pwyntiau allweddol:

  • Cyflwynwyd 317 o apeliadau TGAU a TAG i gyrff dyfarnu yn dilyn cyfres arholiadau haf 2021, a chafodd 15 ohonynt eu cadarnhau.
  • Heriwyd 320 o raddau TGAU a TAG, a newidiwyd 15 o raddau o ganlyniad i apeliadau yn haf 2021. Newidiwyd 0.003% o’r holl raddau TGAU a TAG haf 2021 – oddeutu 1 mewn 30,000 – ar sail apêl.
  • Oherwydd effaith y pandemig COVID-19 bu newidiadau sylweddol i'r prosesau dyfarnu ac apelio. Mae'r newidiadau hyn yn golygu y dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau rhwng ffigurau 2021 a chyfresi eraill yn ofalus. Mae'r datganiad hwn yn disgrifio'r apeliadau yn haf 2021 yn unig. Mae data ychwanegol ar gael yn y tablau data cysylltiedig.
  • Yn haf 2021, gallai dysgwyr apelio yn erbyn eu graddau dros dro drwy ofyn am adolygiad canolfan, a allai fod wedi arwain at newidiadau gradd. Nid yw'r ystadegau hyn yn cynnwys data ar adolygiadau canolfan na newidiadau gradd o ganlyniad i adolygiadau canolfan. Dim ond apeliadau a gyflwynwyd i gyrff dyfarnu (cam 2) ar gyfer haf 2021 a gynhwysir.
  • Nid yw'r ystadegau hyn yn cynnwys data ar apeliadau a dynnwyd yn ôl. Mae hyn yn gyson â blynyddoedd blaenorol.

Cyswllt

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.