Apeliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: Cyfres arholiadau haf 2018

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr apeliadau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 11 Ebrill, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2018
Diweddariad nesaf: Ebrill 2020 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Cyflwynwyd 17 o apeliadau TGAU a TAG yn dilyn cyfres arholiadau haf 2018, a chadarnhawyd 11 ohonynt. 
  • Canlyniadau adolygiadau o waith marcio a chymedroli oedd y rhesymau mwyaf cyffredin dros apelio yn haf 2018. 
  • Heriwyd 65 o raddau TGAU a TAG o ganlyniad i apêl yn ystod haf 2018. 
  • Newidiwyd 10 gradd TGAU a TAG - tua 1 o bob 50,000 o raddau a ddyfarnwyd yn ystod haf 2018 - o ganlyniad i apêl. 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 261 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.