Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth) 2021 ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 10 Mehefin, 2021
Y Cyfnod a drafodir: Ionawr - Mawrth 2021
Diweddariad nesaf: Medi (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai fod wedi ei effeithio gan bandemig COVID-19.
  • O Ch1 2021, nid yw'r ystadegau hyn bellach yn cynnwys cymwysterau Bagloriaeth Cymru na’r Dystysgrif Her Sgiliau (gweler Nodiadau Cefndir y datganiad ystadegol cysylltiedig am ragor o wybodaeth). Dyfarnwyd 24,810 o dystysgrifau yn chwarter 1 2021. Mae hwn yn ostyngiad o 45.2% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2020.
  • Rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021, dyfarnwyd 207,140 o dystysgrifau, gostyngiad o 30.6% o’i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
  • Gwelodd pob sector ostyngiad mewn tystysgrifau ac eithrio Addysg a Hyfforddiant, gyda'r gostyngiad canrannol mwyaf yn y Manwerthu a Mentrau Masnachol.
  • Gostyngodd nifer y tystysgrifau a ddyfarnwyd ar gyfer pob lefel ac eithrio Lefel 1/2, Lefel 4 a Lefel 6 a welodd gynnydd bach. Roedd y gostyngiad cyfrannol mwyaf ar Lefel 7.

Manylion cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin) 2020 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru