Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymhwyster galwedigaethol ac eraill ar gyfer Cymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Mawrth 23 Mehefin, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Ionawr – Mawrth 2020
Diweddariad nesaf: Medi (dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 45,155 o dystysgrifau rhwng Ionawr a Mawrth 2020. Mae hwn yn ostyngiad o 10.7% o'i gymharu â'r un chwarter yn 2019, pan gafwyd 50,550 o ardystiadau.
  • Rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020 cafwyd 373,760 o ardystiadau, gostyngiad o 9.1% o'i gymharu â 411,075 rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019.
  • Mae'r gostyngiadau hyn yn unol â thuedd ostyngol barhaus a welwyd dros y pum mlynedd diwethaf.
  • Er gwaethaf gostyngiadau yn nifer y tystysgrifau chwarterol a blynyddol, lefelau 2 a 3 yw'r lefelau cymhwyster a ddyfernir fwyaf o hyd, gan gyfrif am 72.2% o'r holl dystysgrifau yn y chwarter hwn, o'i gymharu â 69.6% yn 2019 Ch1.
  • Y sectorau ‘Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid’ (202.9%) a ‘Y Celfyddydau, y Cyfryngau a Chyhoeddi’ (35.2%) welodd y codiadau cyfartalog mwyaf mewn tystysgrifau chwarterol. Gwelwyd y gostyngiadau cyfartalog mwyaf yn y sectorau ‘Hamdden, Teithio a Thwristiaeth’ (40.4%) a ‘Paratoi ar gyfer Bywyd a Gwaith’ (22.8%).

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

 

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru