Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr) 2020 ar gyfer Cymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 25 Chwefror, 2021
Y Cyfnod a drafodir: Hydref - Rhagfyr 2020
Diweddariad nesaf: Mehefin (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Mae'r ystadegau yn y datganiad hwn yn debygol o fod wedi cael eu heffeithio gan bandemig Covid-19.
  • Dyfarnwyd 41,725 o dystysgrifau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020. Mae hyn yn ostyngiad o 19.4% o gymharu â’r un chwarter yn 2019, pan roddwyd 51,675.
  • Rhwng mis Ionawr 2020 a mis Rhagfyr 2020, rhoddwyd 306,020 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 19.3% o gymharu â 379,030 rhwng mis Ionawr 2019 a mis Rhagfyr 2019.
  • Lefelau 1, 2 a 3 oedd y lefelau a ardystiwyd fwyaf yn Ch4 2020, gan gyfrif am 85.9% o gyfanswm nifer y tystysgrifau ar gyfer y chwarter, o'i gymharu ag 88.5% yn Ch4 2019. Roedd yr un lefelau'n cyfrif am 66.7% o'r cyfanswm blynyddol.
  • Mai'r sector ‘Ieithoedd, Llenyddiaeth a Diwylliant’ a welodd y gostyngiad chwarterol mwyaf mewn tystysgrifau, gyda gostyngiad o 68.1% yn Ch4 2020 o’i gymharu â Ch4 2019. Y sector â'r cynnydd cyfrannol mwyaf oedd ‘Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’ a welodd gynnydd chwarterol o 14.5%, neu tua 75 o dystysgrifau. Gwelwyd yr ail gynnydd mwyaf o 11.9% yn ‘Paratoi ar gyfer Bywyd a Gwaith’.

Manylion cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373250

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf - Medi) 2020 ar gyfer Cymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin) 2020 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2020) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru