Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG, a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2019

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn a oedd yn ymwneud â chymwysterau TGAU, UG, a Safon Uwch yng Nghymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 9 Ionawr, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2020 (dros dro).

Pwyntiau Allweddol: 

  • Rhoddwyd 200 o gosbau i fyfyrwyr am gamymddwyn yn ystod haf 2019, lleihad o 5.7% o gymharu â 210 o gosbau yn 2018. 
  • Mae nifer y cosbau a roddwyd i fyfyrwyr yn ystod haf 2019 yn golygu bod oddeutu un gosb wedi’i rhoi ar gyfer pob 5,500 cofrestriad TGAU, UG, a Safon Uwch. 
  • Cafwyd cyfran uwch o gosbau ar lefel TGAU o gymharu ag UG a Safon Uwch. 
  • Dod â ffôn symudol i mewn i’r ystafell arholiad yw'r drosedd camymddwyn mwyaf cyffredin unwaith eto, a hynny oedd yn gyfrifol am 54.0% o'r holl gosbau a roddwyd. 
  • Rhoddwyd 15 o gosbau i staff canolfannau am gamymddwyn, a rhoddwyd 5 cosb i ganolfannau. 

Cyswllt: 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 261 

E-bost: statistics@qualificationswales.org 

Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: comms@qualificationswales.org 

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018