Cofrestriadau dros dro TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2017

Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 2017 ar gyfer Cymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 30 Tachwedd, 2017
Y Cyfnod a drafodir: 2017
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2018 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Roedd 54,845 o gofrestriadau TGAU yng Nghymru ym mis Tachwedd, sydd 4.5 y cant yn llai na ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016.
  • Roedd 50,190 o gofrestriadau TGAU gan fyfyrwyr ym Mlwyddyn 11 ym mis Tachwedd 2017. Roedd hyn yn cyfrif am 91.5 y cant o'r holl gofrestriadau, sy'n gyfran uwch na ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016, lle'r oedd 89.4 y cant o'r holl gofrestriadau TGAU gan fyfyrwyr Blwyddyn 11.
  • Lleihaodd nifer y cofrestriadau ar gyfer TGAU Mathemateg ddiwygiedig ym mis Tachwedd 2017 1.7 y cant o gymharu â ffigurau Ofqual ar gyfer mis Tachwedd 2016. TGAU Mathemateg ddiwygiedig - Gwelwyd cynnydd mwy o 32.4 y cant ar gyfer rhifedd.
  • Hon yw'r flwyddyn gyntaf i Cymwysterau Cymru gasglu data. Ofqual oedd yn gyfrifol am gasglu data mewn blynyddoedd blaenorol gan gynnwys 2016. 

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 275
E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.