Cofrestriadau dros dro TGAU mis Tachwedd 2021 ar gyfer Cymru

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU mis Tachwedd ar gyfer Cymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 3 Rhagfyr, 2021
Y Cyfnod a drafodir: Tachwedd 2021
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2022 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Cafwyd 13,105 o gofrestriadau ym mis Tachwedd 2021, i fyny 7,490 (133%) o fis Tachwedd 2020. Er gwaethaf y cynnydd mawr hwn, mae'r cofrestriadau'n parhau'n is nag mewn unrhyw gyfresi ym mis Tachwedd rhwng 2013 a 2019.
  • Mathemateg - Rhifedd yw'r pwnc gyda’r nifer mwyaf o gofrestriadau ym mis Tachwedd, sef 44.4% o gyfanswm y cofrestriadau, o'i gymharu â 35.2% yn 2020.
  • Roedd y mwyafrif (91%) o gofrestriadau TGAU mis Tachwedd 2021 ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 11, i fyny 31 pwynt canran o’i gymharu â'r llynedd.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 261

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.