Llythyr at gyrff dyfarnu am Bolisi Cosbau Ariannol, 13.05.19