Mesur hyder a chanfyddiadau'r cyhoedd o gymwysterau: rhif 2