Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 29 Tachwedd, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2018
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2019 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Cafwyd 41,665 o geisiadau am ystyriaeth arbennig yn ystod haf 2018, i fyny 1.8% o gymharu â haf 2017.
  • Cafodd 79.9% o'r ceisiadau am ystyriaeth arbennig eu cymeradwyo yn ystod haf 2018, i lawr o 95.1% o gymharu â haf 2017.
  • Gwnaeth cyfran yr asesiadau a gafodd eu sefyll â chymeradwyaeth ar gyfer ystyriaeth arbennig aros yn sefydlog ar 3.2%.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org

 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.