Trefniadau mynediad ar gyfer TGAU, Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2018/19

Datganiad blynyddol sy’n cyflwyno data am nifer y trefniadau mynediad yng Nghymru a gymeradwywyd ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 14 Tachwedd, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Blwyddyn academaidd 2018/19
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2020

Pwyntiau Allweddol: 

  • Roedd gan 91.3% o’r canolfannau o leiaf un trefniant mynediad wedi’i gymeradwyo 
  • Cymeradwywyd 21,475 o drefniadau mynediad yn 2018/19, sef 2.7% o gynnydd o gymharu â 2017/18 
  • 25% o amser ychwanegol yw’r math mwyaf cyffredin o drefniant mynediad o hyd, sy’n cyfrif am 66.8% o’r holl drefniadau mynediad cymeradwy yn 2018/19 
  • Addaswyd 6,155 o bapurau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2019, sef 23.6% o gynnydd o gymharu â haf 2018 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Trefniadau mynediad ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2017-18