Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar nifer y tystysgrifau a roddwyd ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill i Gymru ar gyfer y chwarter diwethaf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 19 Medi, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Ebrill – Mehefin 2019
Diweddariad nesaf: Tachwedd (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Ar ôl ei gyhoeddi, nodwyd gwall yn nhabl 4 a oedd yn effeithio ar y data ar gyfer OCR a Associated Board of the Royal Schools of Music. Mae hyn bellach wedi'i gywiro.

  • Dyfarnwyd 61,630 o dystysgrifau rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2019. Mae hyn yn ostyngiad o 27.9% o gymharu â'r un chwarter yn 2018, pan roddwyd 85,415

  • Rhwng mis Gorfennaf 2018 a mis Mehefin 2019 rhoddwyd 386,050 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 8.8% o gymharu â 423,285 rhwng mis Gorfennaf 2017 a mis Mehefin 2018. 

Cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru