Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2018) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymhwyster galwedigaethol ac eraill ar gyfer Cymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 6 Rhagfyr, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Gorffennaf - Medi 2018
Diweddariad nesaf: Chwefror (dros dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Nodwyd camgymeriad yn y tabl sy'n nodi safle cyrff dyfarnu. Mae'r camgymeriad yn effeithio ar chwe rhes o fewn tabl 7 '50 o gyrff dyfarnu gyda'r nifer uwch o dystysgrifau a gyhoeddwyd yn y 12 mis hyd at ddiwedd y chwarter hwn '. Ni effeithir ar y datganiad ystadegol, y prif bwyntiau a'r set ddata. Mae'r camgymeriad wedi'i gywiro bellach.
  • Dyfarnwyd 224,315 o dystysgrifau rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2018, sef gostyngiad o 1.0 y cant o gymharu â’r un chwarter yn 2017, pan roddwyd 226,540.
  • Rhwng mis Hydref 2017 a mis Medi 2018 rhoddwyd 420,665 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 0.4 y cant o gymharu â 422,315 rhwng mis Hydref 2017 a mis Medi 2018.
  • Yn dilyn dirywiad cyffredinol yn y niferoedd ers 2013, mae nifer yr ardystiadau wedi setlo ar lefel gyson o tua 420k ers 2017 C4.

 

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru