Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar nifer y tystysgrifau a roddwyd ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a chymwysterau eraill i Gymru ar gyfer y chwarter diwethaf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 6 Mehefin, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Ionawr - Mawrth 2019
Diweddariad nesaf: Medi (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 50,760 o dystysgrifau rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019. sef gostyngiad o 5.6 y cant o gymharu â'r un chwarter yn 2018, pan roddwyd 53,765.
  • Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019 rhoddwyd 411,285 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 2.2 y cant o gymharu â 420,575 rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 261

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru