Cadw mewn cysylltiad

Ar gyfer y rhai a hoffai gymryd mwy o ran yng ngwaith Cymwysterau Cymru, ac sydd â sgiliau a phrofiad cyfatebol, bydd cyfleoedd i ymuno â byrddau cynghori, grwpiau llywio neu fforwm rhanddeiliaid. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi barn arbenigol ar feysydd gwaith penodol er mwyn sicrhau ansawdd darpariaeth newydd neu ddarpariaeth sy'n bodoli eisoes.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Ymholiadau cyffredinolymholiadau@cymwysteraucymru.org
Y Tîm Cyfathrebucyfathrebu@cymwysteraucymru.org