Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i rhanddeiliaid. Ceir manylion digwyddiadau cyfredol rydym yn eu cynnal a digwyddiadau blaenorol yn yr adran hon.

Digwyddiad

Mynychwyr

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Cofrestru

Grwpiau Ffocws Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyflogwyr/ darparwyr dysgu seiliedig ar waith

Stadiwm Swalec,

Caerdydd

CF11 9XR

Dydd Llun 12 Tachwedd 2018

09:30-13:00

Cofrestrwch yma

Grwpiau Ffocws Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyflogwyr

Cymwysterau Cymru,

Lon Pencarn,

Parc Imperial, Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

09:30-13:00

Cofrestrwch yma

Grŵp ffocws Athrawon a Darlithydd wyr am yr Amgylchedd Adeiledig

 

Athrawon a darlithwyr

 

Cymwysterau Cymru,

Lon Pencarn,

Parc Imperial, Casnewydd

NP10 8AR

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

09:00-15:00

Gwelwch mwy yma

Grwpiau Ffocws Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cyflogwyr

Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru,

Llantharne,

Carmarthen

SA32 8HN

Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

09:30-13:00

Cofrestrwch yma

Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2018

Cyrff dyfarnu

Gwesty Mercure Holland House,

24-26 Heol Casnewydd,

Caerdydd,

CF24 0DD

Dydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018

10:00-16:30

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Village Hotel,

29 Pendwyallt Road,

Coryton, Cardiff

CF14 7EF

Dydd Iau 22 Ionawr 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Gwesty Maesmawr Hall,

Long Length,

Caersws,

Powys

SY17 5SF

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Gwesty Best Western Diplomat,

Heol Felinfoel,

Llanelli

SA15 3PJ

Dydd Iau 31 Ionawr 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Y Canolfan Rheolwyr

Ysgol Busnes Bangor,

Hen Goleg, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

Dydd Iau 7 Chwefror 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Gwesty Holt Lodge,

Wrexham Road,

Holt,

Wrexham

LL13 9SW

Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma

Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol

Gwesty Coldra Court,

Chepstow Road,

Langstone,

Newport

NP18 2LX

Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019

10:00-15:00

Cofrestrwch yma