Fforwm Cyrff Dyfarnu 2018

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal ei ail gynhadledd flynyddol ar gyfer Cyrff Dyfarnu, gan roi cyfle i gynrychiolwyr gymryd rhan mewn gweithdai sy'n procio'r meddwl, rhannu syniadau a rhoi adborth ar fentrau a drafodwyd.

Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd ar ddydd Mawrth 11 Rhagfyr 2018, rhwng 10.00am a 4pm; darperir lluniaeth a chinio. Gellir gweld gwybodaeth am sut i gyrraedd Holland House ar eu gwefan, yma.

Caiff yr agenda ei gadarnhau.

Os hoffech gyflwyno cwestiwn cyn y digwyddiad (y gellir ei drin yn ddienw os byddai'n well gennych) anfonwch e-bost i comms@qualificationswales.org. Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, ewch i'n tudalen Eventbrite.