Gweithdai Datblygu Tasgau Rheoledig Sgiliau Hanfodol

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer athrawon, aseswyr a/neu swyddogion sicrhau ansawdd mewnol o ganolfannau sydd â diddordeb mewn datblygu eu tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol eu hunain, neu a fyddai'n hoffi gwneud hynny.

Bydd y digwyddiad yn helpu canolfannau i ddeall y ddogfen ganllaw ar gyfer tasgau rheoledig Sgiliau Hanfodol, a gaiff ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2019. 

Bydd y gweithdy'n ymdrin â'r canlynol:

  • y broses o ddatblygu tasgau rheoledig;
  • y broses o gymeradwyo tasgau rheoledig;
  • y templedi y gallwch eu defnyddio i ysgrifennu eich tasgau rheoledig.

Noder bod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig ac na chaniateir mwy na 4 cynrychiolydd o bob canolfan.

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Cofrestru

Caerdydd

Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

10:00-15:00

Eventbrite

Powys

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

10:00-15:00

Eventbrite

Llanelli

Dydd Iau 31 Ionawr 2019

10:00-15:00

Eventbrite

Caerdydd

Dydd Llun 4 Chwefror 2019

10:00-15:00

Eventbrite

Wrecsam

Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

10:00-15:00

Eventbrite

Casnewydd

Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019

10:00-15:00

Eventbrite