Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2022

Cydweithio’n dda - 15 Rhagfyr 2022

Eleni cynhaliwyd ein seithfed Fforwm i Gyrff Dyfarnu Blynyddol yn rhithiol a'r nod oedd darparu gwybodaeth a mewnwelediad ar flaenoriaethau strategol Cymwysterau Cymru.

Wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer ein Cyrff Dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru, roedd agenda brysur wedi'i chynllunio nid yn unig i hysbysu, ond hefyd i ennyn hyder yn y system gymwysterau a chymwysterau yng Nghymru

Cawsom gyflwyniadau gan siaradwyr o Gymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Yn y digwyddiad, clywodd ein mynychwyr:

  • sut mae'r cwricwlwm 14-16 yng Nghymru yn newid a sut i gymryd rhan
  • cefnogaeth sydd ar gael i hyrwyddo a hwyluso cymwysterau cyfrwng-Cymraeg
  • gwaith diwigio cymwysterau ôl-16
  • y diweddaraf am y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil
  • Diweddaraf ar fframweithiau prentisiaethau Llywodraeth Cymru
  • Asesiad digidol.

Gwelwch y sleidiau.