4) Dyfarnu'r cymhwyster newydd

Mae canlyniadau arholiadau yn debygol o ostwng

Mae canlyniadau arholiadau yn debygol o ostwng gyda'r cymhwyster newydd, mwy cadarn a all olygu y bydd myfyrwyr yn penderfynu peidio â sefyll yr arholiad yn y dyfodol, yn enwedig o ystyried y ffaith na fydd y cwrs byr ar gael ychwaith.

Ymateb y panel

  • Bydd angen i ysgolion bennu disgwyliadau realistig gydag athrawon, rhieni, disgyblion a chyrff llywodraethu o ran cyrhaeddiad. 
  • Mae'n ofynnol i gyrff dyfarnu gydymffurfio â chyfres o egwyddorion wrth ddyfarnu cymwysterau ac mae'r egwyddorion hyn yn seiliedig ar ddulliau ystadegol, gan gynnwys dull canlyniadau cymaradwy,  er mwyn sicrhau nad yw dysgwyr sy'n cymryd y cymhwyster newydd yn wynebu mantais nac anfantais o gymharu â'r sawl a gymerodd y cymhwyster etifeddol.     
  • Fodd bynnag, wrth gymryd y cymwysterau newydd, efallai y bydd ysgolion yn gweld mwy o amrywioldeb yn eu canlyniadau eu hunainnag sy'n amlwg ar lefel genedlaethol wrth iddynt addasu'n wahanol i ofynion y cymwysterau newydd.