Atgyfnerthu Asesu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer aseswyr ac aswirwyr ansawdd cymwysterau sy'n seiliedig ar gymhwysedd Lefel 2, 3 a 5 ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith Chwarae yng Nghymru.

Mae Cymwysterau Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Gofal Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau datblygu'r gweithlu sydd â ffocws pendant ac sydd am ddim i aseswyr ac aswirwyr ansawdd sy'n gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (yn cynnwys gofal plant a gwaith chwarae) ledled Gymru ym mis Chwefror a Mawrth 2017.

Bydd y digwyddiadau hyn yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus aseswyr ac aswirwyr ansawdd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol (yn cynnwys gofal plant a gwaith chwarae). Bydd y digwyddiadau yn hybu dulliau cyson ac effeithiol o baratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau sy'n seiliedig ar gymhwysedd ac asesu'r cymwysterau hynny.

Cynhelir saith digwyddiad a anelir at y rhai sy'n cyflwyno cymwysterau Lefel 2 a 3 a thri digwyddiad i'r rhai sy'n gweithio gyda chymwysterau ar Lefel 5. Bydd pob digwyddiad yn rhyngweithiol, gyda chyfleoedd i'r rhai sy'n bresennol ystyried:

  • Asesu cychwynnol
  • Cynllunio ac asesu cyfannol
  • Cofnodi dyfarniadau
  • Myfyrio beirniadol

Caiff y digwyddiadau hyn eu cefnogi gan Gyrff Dyfarnu ac mae unigolion sydd mewn sefyllfa i hyrwyddo'r negeseuon a gyflwynir drwy'r digwyddiadau o fewn canolfannau yn cael eu hannog i fod yn bresennol.

Nid oes cost i gyfranogwyr, ond mae presenoldeb wedi'i gyfyngu i ddau le i bob canolfan ym mhob digwyddiad.

I archebu lle, cliciwch ar y ddolen wrth ochr y digwyddiad yr hoffech ei fynychu yn y tabl isod.

Digwyddiadau Lefel 2 a 3

Dyddiad

Lleoliad

Archebu

Dydd Mercher 15 Chwefror 2017

Wrecsam

Tocynnau

Dydd Iau 16 Chwefror 2017

Caerdydd

Tocynnau

Dydd Mawrth 21 Chwefror 2017

Caernarfon

Tocynnau

Dydd Mercher 22 Chwefror 2017

Abertawe

Tocynnau

Dydd Iau 23 Chwefror 2017

Aberystwyth

Tocynnau

Dydd Mawrth 28 Chwefror 2017

Caerdydd

Tocynnau

Dydd Iau 2 Mawrth 2017

Casnewydd

Tocynnau

Digwyddiadau Lefel 5

Dyddiad

Lleoliad

Archebu

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2017

Llanelwy

Tocynnau

Dydd Mercher 8 Mawrth 2017

Aberystwyth

Tocynnau

Dydd Iau 9 Mawrth 2017

Caerdydd

Tocynnau

Dydd Iau 16 Mawrth 2017

 Caerdydd

Tocynnau