Arolwg ar raddio yn 2021

Hoffai Cymwysterau Cymru glywed gan weithwyr addysg proffesiynol a fu'n rhan o'r broses raddio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch CBAC a chymwysterau galwedigaethol yn ystod haf 2021.

Rydym yn cynnal arolwg i gasglu barn pawb a oedd yn rhan o'r broses mewn ysgolion, colegau a lleoliadau eraill. 

Bydd yr arolwg yn fyw tan 8 Hydref. Bydd y wybodaeth a gesglir yn amhrisiadwy i ni ddeall, o safbwynt ymchwil, sut y gweithiodd y broses a phrofiadau'r rhai oedd ynghlwm, gan gynnwys unrhyw heriau a wynebwyd.

Os hoffech gymryd rhan ewch i’r arolwg.