Trafodaethau athrawon ar Asesiadau Di-arholiad – sylwadau cychwynnol Cam 2

Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grŵp ffocws am eu canfyddiadau a'u profiadau o Asesiadau Di-arholiad mewn TGAU. Mae Asesiadau Di-arholiad yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n arholiad a gymerir gan bob ymgeisydd ar yr un pryd. Felly mae Asesiadau Di-arholiad yn ymdrin ag ystod o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesu llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesu ymarferol.

Bydd pob grŵp ffocws yn trafod canfyddiadau a phrofiadau athrawon o:

  1. Rôl Asesiadau Di-arholiad mewn asesiadau TGAU
  2. Cyflawni Asesiadau Di-arholiad
  3. Asesu Asesiadau Di-arholiad
  4. Adnoddau a chanllawiau sy'n ymwneud ag Asesiadau Di-arholiad
  5. Hyfforddiant athrawon mewn perthynas ag Asesiadau Di-arholiad 

Ar ddiwedd pob grŵp ffocws bydd cyfle i gyfranogwyr awgrymu sut y gellid datblygu Asesiadau Di-arholiad yn y dyfodol i gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Byddwn yn cynnal grwpiau ffocws mewn pum lleoliad gwahanol ledled Cymru. Rydym yn rhagweld y bydd tua 12 o gyfranogwyr ym mhob grŵp. Rydym am glywed gan athrawon sydd â phrofiad o Asesiadau Di-arholiad yn un neu fwy o'r pynciau TGAU a restrir isod. Noder os gwelwch yn dda y bydd Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn cael eu trafod gyda'i gilydd yn y sesiwn Ieithoedd Tramor Modern. Bydd pob pwnc arall yn cael ei drafod yn unigol. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.

Rydym yn bwriadu defnyddio canfyddiadau'r ymchwil hwn i lywio dyluniad a datblygiad cymwysterau yn y dyfodol, er enghraifft wrth edrych ar sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. Rydym eisoes wedi cynnal nifer o grwpiau ffocws mewn deg pwnc TGAU ac mae canfyddiadau'r grwpiau hyn wedi bod yn amhrisiadwy wrth lywio ein dealltwriaeth o sut mae athrawon yn ystyried Asesiadau Di-arholiad yn eu pwnc. Bydd canfyddiadau cam cyntaf hwn yr ymchwil ar gael yn gynnar yn 2020.

Os hoffech gyfrannu eich barn yn un o'r grwpiau ffocws hyn, dewiswch ddigwyddiad o'r rhestr isod. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cofrestrwch dim ond ar ôl i chi gadarnhau y byddwch chi'n gallu mynychu. Gofynnwn hefyd na fydd mwy na dau athro fesul pwnc yn mynychu o bob ysgol.

Os ydych yn cofrestru ac yna'n methu â mynychu, canslwch eich archeb trwy EventBrite i roi cyfle i rywun arall gymryd rhan.

Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hwn ond na allwch ddod i un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â research@qualificationswales.org

I gael gwybodaeth ar sut rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau mewn perthynas â hyn, gellir darllen yr hysbysiad preifatrwydd fan hyn.

Amser, dyddiad a lleoliad pob grŵp ffocws

Ardal

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Pwnc

 

 

Wrecsam  

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam,
Ffordd yr Wyddgrug, 
Wrecsam, 
LL11 2AW

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

4-6pm

Cerddoriaeth

Hanes

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019

4-6pm

Dylunio a Thechnoleg

Ieithoedd Modern Tramor

Dydd Mercher 6Tachwedd 2019

4-6pm

Bwyd a Maeth

Astudio’r Cyfryngau

Dydd Iau 7 Tachwedd 2019

4-6pm

Cymraeg Ail Iaith

 

 

Casnewydd

Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Casnewydd, NP10 8AR.

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019

4-6pm

Bwyd a Maeth

Astudio’r Cyfryngau

Dydd Iau 21 Tachwedd 2019

4-6pm

Cymraeg Ail Iaith

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

4-6pm

Cerddoriaeth

Hanes

Dydd Iau 12Rhagfyr 2019

4-6pm

Dylunio a Thechnoleg

Ieithoedd Modern Tramor

 

 

 

Llandudno

The Imperial Hotel, Stryd Vaughan, Y Promenâd, Llandudno LL30 1AP

Dydd Llun 2 Rhagfyr 2019

4-6pm

Cerddoriaeth

Hanes

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019

4-6pm

Dylunio a Thechnoleg

Ieithoedd Modern Tramor

Dydd Mercher 4Rhagfyr 2019

4-6pm

Bwyd a Maeth

Astudio’r Cyfryngau

Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019

4-6pm

Cymraeg Ail Iaith

 

 

Caerdydd

Canolfan Fusnes Henstaff Court, Ffordd Llantrisant, Caerdydd CF72 8NG

Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

4-6pm

Cymraeg Ail Iaith

Dydd Iau 9 Ionawr 2020

4-6pm

Bwyd a Maeth

Astudio’r Cyfryngau

Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

4-6pm

Cerddoriaeth

Hanes

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

4-6pm

Dylunio a Thechnoleg

Ieithoedd Modern Tramor

 

 

Abertawe

Gwesty Mercure Abertawe, Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe SA7 9EG

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020

4-6pm

Cymraeg Ail Iaith

Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

4-6pm

Bwyd a Maeth

Astudio’r Cyfryngau

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

4-6pm

Cerddoriaeth

Hanes

Dydd Iau 23 Ionawr 2020

4-6pm

Dylunio a Thechnoleg

Ieithoedd Modern Tramor