Ymgynghoriadau ac arolygon sydd wedi dod i ben

Mae’r adran hon wedi’i neilltuo ar gyfer ymgynghoriadau sydd bellach wedi cau.

I weld ymgynghoriad, a’i ganlyniadau ac adroddiadau cysylltiedig, cliciwch ar deitl yr ymgynghoriad rydych yn dymuno ei weld o’r ddewislen ar y chwith.