Ymgynghoriad ar ddiwygio cymwysterau i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017

Rhwng 4 Ebrill a 15 Mai 2016, ymgynghorodd Cymwysterau Cymru ar gynigion ar gyfer nifer o gymwysterau diwygiedig i'w Cymeradwyo i'w haddysgu am y tro cyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017.

Ym mis Gorffennaf 2016, gwnaethom gyhoeddi'r Meini Prawf Cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau diwygiedig, a nododd y gofynion manwl ar gyfer sut y dylid dylunio ac asesu'r cymwysterau diwygiedig. Cafodd y gofynion hyn eu llywio gan yr ymatebion i'n hymgynghoriad a chan safbwyntiau a fynegwyd gan ddysgwyr drwy ymarfer ymgysylltu ategol.

Mae'r adroddiadau canlynol yn crynhoi'r ymatebion a gawsom i'r ymgynghoriadau ar y cynigion ac yn egluro'r penderfyniadau a wnaed gennym o ystyried yr ymatebion hyn wrth ddatblygu'r Meini Prawf Cymeradwyo terfynol ar gyfer pob pwnc.

Mae copi o'r cynigion a'r ymatebion i'r ymgynghoriadau ar gael isod.

 Pwnc

Cynigion yr Ymgynghoriad

Ymatebion i'r Ymgynghoriad

 Busnes: TGAU

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Cyfrifiadureg: TGAU

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Dylunio a Thechnoleg: TGAU

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Dylunio a Thechnoleg: UG a Safon Uwch

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Llywodraeth a Gwleidyddiaeth: UG a Safon Uwch

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Y Gyfraith: UG a Safon Uwch

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Mathemateg a Mathemateg Bellach: UG a Safon Uwch

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Astudiaethau'r Cyfryngau: TGAU

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Astudiaethau'r Cyfryngau: UG a Safon Uwch

Lawrlwytho

Lawrlwytho

 Cymraeg Ail Iaith: TGAU

Lawrlwytho

Lawrlwytho