Cymwys ar gyfer y dyfodol – dweud eich dweud

Mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid - ac rydym am gael eich help i benderfynu beth fydd hyn yn ei olygu i gymwysterau.

O nawr tan 16 Ebrill, rydym yn ymgynghori ar:   

  • y pynciau TGAU a ddylai fod ar gael yn y dyfodol ;
  • y cymwysterau eraill a wnaed ar gyfer Cymru a ddylai fod ar gael hefyd. 

Mae eich barn yn bwysig i ni. Bydd eich adborth yn ein helpu i benderfynu a yw ein cynigion yn iawn, neu a ddylen ni eu diwygio. Unwaith y byddwn wedi penderfynu ar yr ystod o gymwysterau, byddwn yn cyhoeddi adroddiad i grynhoi eich ymatebion ac egluro ein penderfyniadau.   

Dogfennau ymgynghori 

 

Dogfen ymgynghori - fersiwn PDF

 

Dogfen ymgynghori -
fersiwn PDF sy'n addas i bobl ifanc

 

Sut i Ymateb 

Arolwg ar-lein
- ymateb yma

Arolwg ar-lein, fersiwn addas i bob ifanc – ymateb yma

 

Rydym yn eich annog yn gryf i ymateb trwy un o'n harolygon ar-lein.

Fel arall, gallwch:

a chyflwyno'r rhain trwy e-bost neu bost.

E-bost 

QWconsultation@ors.org.uk 

Post 

Opinion Research Services 

Rhadbost (SS1018) 

Blwch Post 530 

Abertawe 

SA1 1ZL

 

Mae gennym nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod ymgynghori byw a restrir ar ein tudalen digwyddiadau, lle gallwch ddysgu mwy am ein cynlluniau.


Daw'r ymgynghoriad i ben am 5pm Dydd Gwener, 16 Ebrill 2021.
 Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymateb mewn pryd, gan na allwn ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben.  
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar diwygio@cymwysteraucymru.org